Sunnemo kyrka

kyrkan.jpg (12597 bytes)

 

Sunnemo kyrka byggdes 1653 på Tutemotorps hemman i Sunnemo. Den som ordnade med byggandet var Johan Börjesson. Han hade byggt Sunnemo masugn och var borgmästare i Karlstad. Han betalade också kyrkobygget. Det finns tavlor av honom och hans fru i kyrkan. Förut fick de som bodde i Sunnemo besöka kyrkan i Norra Råda. Sin första kyrkklocka fick kyrkan 1671. Kyrkan byggdes ut med en korsarm åt norr redan 1776. Den togs bort vid den stora renoveringen 1934-1935. Utanför kyrkan ligger kyrkogården där många Sunnemobor är begravda.

Fakta ur "Sunnemoboken", skrivet av årskurs 4 Sunnemo Skola


till startsidan

senast uppdaterad 2010-10-13